Αγία Γραφή

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα

Η αποκάλυψη του Θεού, ποτέ δεν είναι δυνατόν να αντιτίθεται στην επιστήμη

Η Αγία Γραφή είναι μέρος της αποκάλυψης του Θεού, και μία από τις εκφράσεις της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας. Αλλά γράφτηκε από ανθρώπους περασμένων χιλιετηρίδων, με τις διατυπώσεις και τα πλαίσια της εποχής τους. Δεν είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν, να περιμένουμε από αυτή, επιστημονικές αναλύσεις. Παρ' όλα αυτά, στα όσα γράφει, μας εκπλήσσει με περιγραφές και αναφορές, διαχρονικής αξίας.

Δεσμοί άρθρων:

Γενικά περί Αγίας Γραφής

Η πραγματική κυριολεκτική ερμηνεία της Γενέσεως

Η έννοια της Θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής

Είναι η Αγία Γραφή αλάθητη;

Θεία και Θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής

Ο ρόλος των Πατέρων στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής

Ο Μωυσής και η γνώση της Εξέλιξης

Ερωτήσεις από την Αγία Γραφή προς Δημιουργιστές

 

Δημιουργικές Ημέρες

Οι Δημιουργικές Ημέρες ως προφητική αποκάλυψη

Παρανοήσεις για τη σημασία των Δημιουργικών Ημερών

Χρονικός προσδιορισμός της 3ης ως την 6η Δημιουργική ημέρα

Η Έκτη και η Εβδόμη ημέρα της Δημιουργίας

Σε ποια Δημιουργική ημέρα πλάσθηκε η Εύα;

Σε ποια Δημιουργική ημέρα βρισκόμαστε σήμερα;

Η σχέση τού Αδάμ ως Υποστατικής Αρχής τών ανθρώπων, με την 6η Δημιουργική ημέρα

 

Δημιουργία

Ο ουρανός και η γη στην Αγία Γραφή

Η διαμόρφωση των φωστήρων στη Γένεση

Η εξέλιξη των ζώων στη Γένεση

Λέει η Αγία Γραφή ότι τα ζώα δημιουργήθηκαν φυτοφάγα;

Μια λέαινα, δίνει παράδειγμα των ζώων της Εδέμ

Τα κήτη της Γένεσης

Η Εξέλιξη του φιδιού από σαύρα

 

Αδάμ και Εύα

Εντοπισμός της εποχής του Αδάμ

Γιατί ο Αδάμ ονομάστηκε έτσι από τον Θεό;

Η ζωοποίηση του Αδάμ, τα ζώα, και η "ζώσα ψυχή"

Ο Αδάμ ως υποστατική αρχή της ανθρωπότητας

Η σχέση τού Αδάμ ως Υποστατικής Αρχής τών ανθρώπων, με την 6η Δημιουργική ημέρα

Σε ποια Δημιουργική ημέρα πλάσθηκε η Εύα;

Η αφήγηση δημιουργίας της Εύας

Η έννοια του "κατ' εικόνα" και του "καθ' ομοίωσιν"

Ο άνθρωπος πλάσθηκε ως εικόνα τού Χριστού Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Πώς ο κατ' εικόνα τού Θεού άνθρωπος γίνεται καθ' ομοίωσιν εν Αγίω Πνεύματι. Αγίου Ειρηναίου τής Λυών (2ος - αρχές 3ου αιώνος)

Το εμφύσημα στο πρόσωπο του Αδάμ

Το "Εμφύσημα" στον Αδάμ ήταν το Άγιο Πνεύμα

Αν ο Αδάμ είχε γονείς, γιατί δεν τούς αναφέρει πουθενά η Αγία Γραφή;

Ο λαός του Αδάμ

Η επιλογή του Αδάμ και η καταστροφή του λαού του

 

Πτώση Πρωτοπλάστων

Η "από Αδάμ" είσοδος του θανάτου

Δυνάμει θάνατος και ζωή

Θα σωθούν οι Προαδαμιαίοι άνθρωποι;

Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τους "προαδαμιαίους"

 

Διάφορα θέματα

Η ακρίβεια των χρονολογιών της Γένεσης

Οι υιοί του Θεού, και οι γίγαντες της Γένεσης

Οι γίγαντες στην Παλαιά Διαθήκη

Η τοπικότητα του κατακλυσμού του Νώε

Κατακλυσμός και Αραράτ

Το αρχαιότερο γνωστό ύφασμα της Μεσοποταμίας

"...τού Αδάμ, του Θεού". Σε τι καλύπτει έναν Δημιουργιστή;