Λέει η Αγία Γραφή ότι τα ζώα δημιουργήθηκαν φυτοφάγα;

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Αγία Γραφή

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των Δημιουργιστών, (ακόμα και Ορθοδόξων), η Αγία Γραφή πουθενά δεν λέει ότι τα ζώα δημιουργήθηκαν φυτοφάγα.

Ορισμένοι Δημιουργιστές, που προβάλλουν στην Αγία Γραφή τις δικές τους παρανοήσεις, θεωρούν ότι η Αγία Γραφή υποστηρίζει πως τα ζώα δημιουργήθηκαν φυτοφάγα στην αρχή. Μάλιστα αυτό το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για να πείσουν τους Χριστιανούς ότι η Εξέλιξη δεν υφίσταται. Μια προσεκτικότερη ματιά όμως, δείχνει ότι μάλλον αυτοί δεν κατανοούν τι διαβάζουν.

.

Δυστυχώς ακόμα και Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν πέσει θύματα της Προτεσταντικής πολεμικής κατά της θεωρίας της Εξέλιξης, από άγνοια για το πραγματικό περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Ακόμα και επιστήμονες και ιερείς Χριστιανοί. Μια τέτοια περίπτωση παρανόησης από Ορθόδοξο ιερέα θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο.

Ο ιερέας αυτός, σε ένα (κατά τα άλλα) αξιόλογο βιβλίο του, γράφει μεταξύ άλλων παρανοήσεών του και τα εξής:

"Μια και θίξαμε όμως προηγουμένως το θέμα της κρεωφαγίας, ας το συνδέσουμε και με την θεωρία της Εξελίξεως. Εδώ μάλιστα εμφανίζεται ένα καταλυτικό επιχείρημα εναντίον κάποιων ανίδεων Χριστιανών, οι οποίοι είναι φίλα προσκείμενοι προς τη θεωρία αυτή, επειδή- όπως λένε- δεν συγκρούεται δήθεν με τη Βίβλο! Σύμφωνα με τη Γένεση, λοιπόν, όλα ανεξαιρέτως τα ζώα ήσαν (όπως και ο άνθρωπος) χορτοφάγα πριν από την πτώση των Πρωτοπλάστων. Έτσι λέει ο Ίδιος ο Θεός (Γεν. α΄ 29-30). Δεν υπάρχει συνεπώς προ της πτώσεως ο περίφημος, κατά τους δαρβινιστές, αγώνας περί υπάρξεως, ο οποίος πυροδοτεί δήθεν την αλλαγή από είδος σε είδος, την εξέλιξη με άλλα λόγια. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, τόσο τα ζώα- κυνηγοί, όσο και τα ζώα-θύματα πιεζόμενα τα μεν από την πείνα τα δε από την προσπάθεια να ξεφύγουν και να σωθούν, "αναγκάζονταν" να προσαρμοσθούν σωματικώς και να εξελιχθούν. Σύμφωνα, όμως με τη Γένεση, όλο το σενάριο αυτό περί του τρόπου εμφανίσεως των ζώων καταπίπτει, εφόσον όλα τα ζώα δημιουργήθηκαν χορτοφάγα. Ταλαίπωροι όσοι Χριστιανοί υποστηρίζετε ακόμη ότι η Βίβλος δεν απορρίπτει τη θεωρία της Εξελίξεως!"

Μήπως έχει δίκιο; Ας διαβάσουμε το εδάφιο που επικαλείται:

Το εδάφιο Γένεσις 1: 29,30 που επικαλείται ο ιερέας αυτός, το παραθέτουμε στη συνέχεια. Αλλά για να δούμε ολόκληρο το συμφραζόμενο, θα αρχίσουμε από το εδάφιο 27, και θα διαβάσουμε ως το τέλος του κεφαλαίου, στο εδάφιο 31:

"27 και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. 28 και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων· αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. 29 και είπεν ο Θεός· ιδού δέδωκα υμίν πάντα χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα, ό εστιν επάνω πάσης της γης, και παν ξύλον, ό έχει εν εαυτώ καρπόν σπέρματος σπορίμου, υμίν έσται εις βρώσιν· 30 και πάσι τοις θηρίοις της γης και πάσι τοις πετεινοίς του ουρανού και παντί ερπετώ έρποντι επί της γης, ό έχει εν εαυτώ ψυχήν ζωής, και πάντα χόρτον χλωρόν εις βρώσιν. και εγένετο ούτως 31 και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ, ημέρα έκτη".

Τι λέει το χωρίο; Λέει με απλά λόγια, ότι ο Θεός αφού έπλασε τον άνθρωπο, δήλωσε το σκοπό του και την ευλογία Του, να γεμίσει τη γη, και να κυριαρχήσει σε αυτήν και να εξουσιάζει πάνω στα άλλα πλάσματα. Και στη συνέχεια, δηλώνει ότι για τροφή έδωσε στον άνθρωπο και στα άλλα πλάσματα για τροφή φρούτα και φυτά. Και τελειώνει δηλώνοντας ότι "έτσι έγινε", και μας αναφέρει ότι στο σημείο αυτό τελειώνει η 6η Δημιουργική ημέρα.

Είναι προφανές το σκεπτικό στο οποίο στηρίζουν οι Δημιουργιστές το επιχείρημά τους. Στο ότι "αν έγινε έτσι, όπως είπε ο Θεός, τότε τα ζώα πρέπει να δημιουργήθηκα φυτοφάγα και όχι σαρκοφάγα". Και καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι "άρα, η Εξελικτική θεωρία κάνει λάθος, και τα ζώα δεν ήταν σαρκοφάγα πριν από την πτώση του Αδάμ".

Κι όμως, το συμπέρασμά τους είναι λάθος! Και αυτό, επειδή δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή τόσο καλά όσο νομίζουν!

Ας δούμε λοιπόν μερικά σημεία, που δείχνουν πόσο αυθαίρετες και αποσπασματικές είναι οι σκέψεις τους, από το υπόλοιπο κείμενο της Αγίας Γραφής, και μετά θα τα εξηγήσουμε περισσότερο:

1. Τα λόγια αυτά τα λέει ο Θεός στη διάρκεια της 6ης Δημιουργικής ημέρας. Όμως ζώα υπήρχαν ήδη από τις προηγούμενες Δημιουργικές ημέρες! Συνεπώς, ο σκοπός του Θεού ως προς τη διατροφή των ζώων, δεν περιλαμβάνει τα ζώα των προηγουμένων Δημιουργικών ημερών! Διαφορετικά θα είχε διατυπωθεί ήδη ενωρίτερα!

2. Τα όσα λέει ο Θεός, αποτελούν τη διατύπωση ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ για την κτίση, και ΟΧΙ το τι πράγματι συνέβη σε ΟΛΗ την κτίση. Ή τουλάχιστον, δεν το αναφέρουν λεπτομερώς! Από το να δώσει κάτι ο Θεός, μέχρι στο να αρκεσθούν σε αυτό το κάτι τα πλάσματά του, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Το ότι έδωσε ο Θεός ευλογία μόνο για φυτικές τροφές στα πλάσματά του, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που τηρήθηκε κατ' ανάγκην από όλα τα πλάσματα.

3. Το: "και εγένετο ούτως", δεν τοποθετείται χρονικά στην ΑΡΧΗ της 6ης ημέρας, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, (και βεβαίως έτσι συμβαίνει), να συμβαίνει και στο τέλος της!

Τώρα πλέον, είμαστε έτοιμοι να κατανοήσουμε σωστά το χωρίο, χωρίς τις παρωπίδες του Δημιουργισμού:

Ο σκοπός του Θεού ήταν (και ακόμα είναι), να τρέφονται τα πλάσματά του ΜΟΝΟ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ. Να μη σκοτώνει και να μην ξεσκίζει το ένα ζώο το άλλο. Ούτε ο άνθρωπος να τρέφεται με κρέας σκοτώνοντας τα ζώα της γης. Και αυτό ακριβώς διατυπώνεται στο εδάφιο.

Στα πλαίσια αυτού του σκοπού του Θεού λοιπόν, ενώ στις προηγούμενες Δημιουργικές ημέρες, υπήρχε η σαρκοφαγία, ως απαραίτητο συστατικό της εξελικτικής πορείας των ζώων, στην Έκτη Δημιουργική ημέρα, ΟΤΑΝ δημιουργείται ο Αδάμ, έρχεται η ώρα ο Θεός να βάλει σε εφαρμογή αυτό το σκοπό Του. Γι' αυτό τον διατυπώνει ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ο ΑΔΑΜ. Ο άνθρωπος, ως βασιλιάς της κτίσεως, είναι αυτός που με το σεβασμό του στην απαγόρευση της σαρκοφαγίας που δηλώνει ο Θεός, θα οδηγήσει ολόκληρη την κτίση στην ειρήνη και στην φυτοφαγία, χωρίς θλίψη και πόνο πλέον, ούτε για τα ζώα, ούτε για άλλο πλάσμα.

Και γιατί ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο για να δηλώσει αυτόν τον σκοπό Του; Μα φυσικά, επειδή ως τότε, η εξελικτική πορεία με τη βοήθεια της σαρκοφαγίας, ήταν αναγκαίο κακό! Μόλις όμως οι εξελικτικοί μηχανισμοί παράγουν τον άνθρωπο, και από τους ανθρώπους προκύπτει πλέον ο Αδάμ, ως υποστατική αρχή της ανθρωπότητας, (μέσα στην 6η Δημιουργική ημέρα πλέον), ο Θεός ξεκαθαρίζει στον άνθρωπο ότι ο σκοπός Του δεν είναι να συνεχίζεται για πάντα αυτή η κατάσταση των νόμων της ζούγκλας, αλλά ότι πλέον υπό την ηγεσία του βασιλιά της κτίσεως ανθρώπου, είναι ο καιρός να πάψει η βίαιη βιολογική εξέλιξη, και να αντικατασταθεί από την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου, προς αφθαρτοποίησιν της κτίσεως.

Τι κάνει ο Θεός λοιπόν γι' αυτό;

Μας απαντάει η ίδια η Γένεση στο εδάφιο 2: 19: "και έπλασεν ο Θεός έτι εκ της γης πάντα τα θηρία του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και ήγαγεν αυτά προς τον Αδάμ, ιδείν τι καλέσει αυτά. και παν ό εάν εκάλεσεν αυτό Αδάμ ψυχήν ζώσαν, τούτο όνομα αυτω".

Τι λέει το εδάφιο αυτό; Μας πληροφορεί, ότι ευθύς με την είσοδο του Αδάμ στον Παράδεισο, "έπλασεν ο Θεός ΕΤΙ" όλα τα θηρία του αγρού και τα πετεινά και τα έφερε στον Αδάμ, να του δώσει ονόματα! Ενωρίτερα, στο εδάφιο 9 του ιδίου κεφαλαίου, μας πληροφορεί η Γένεση, ότι ο Θεός είχε κάνει το ίδιο ακριβώς "ΕΤΙ" και με τα φυτά. Η λέξη "έτι", δείχνει ότι ΔΕΝ μιλάει για την αρχική δημιουργία, αλλά για μια ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ που επετέλεσε ο Θεός ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΜΟΝΟ. Επαναδημιούργησε τα φυτά και τα θηρία και τα πουλιά του παραδείσου, με έναν καινούργιο τρόπο! Τα μεν φυτά με τρόπο που να αποτελούν πλέον ΕΠΑΡΚΗ ΤΡΟΦΗ για τον άνθρωπο και τα ζώα, και τα ΘΗΡΙΑ με τρόπο που να μπορούν να ζουν μόνο με φυτά, χωρίς να ξεσκίζουν άλλα πλάσματα!

Προσέξτε, ότι ΔΕΝ λέει ότι "επαναδημιούργησε τα ζώα", αλλά "τα θηρία"! Τα φυτοφάγα ζώα, ΗΔΗ ΠΛΗΡΟΥΣΑΝ τις προϋποθέσεις του σκοπού του Θεού. Δεν έτρωγαν άλλα ζώα, και δεν χρειάσθηκε να αναδημιουργηθούν. Όμως τα θηρία και τα πουλιά, έτρωγαν άλλα πλάσματα (θήρευαν). Και χρειαζόταν να αναδημιουργηθούν, ώστε να ζουν με έναν καινούργιο ΕΙΡΗΝΙΚΟ τρόπο, εντός του Παραδείσου της ειρήνης του Θεού.

Ως εδώ δηλαδή, η Γένεσις λέει ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ από αυτά που ισχυρίζονται οι Δημιουργιστές, μέσα στην άγνοια της προκατάληψής τους! Ο Θεός βάζει σε εφαρμογή το σκοπό του, για ζώα που να ζουν ειρηνικά χωρίς τους νόμους της φθοράς, δηλαδή της φυσικής επιλογής. Και ήδη ο σκοπός του Θεού, έχει εκπληρωθεί στον παράδεισο. Όμως αντί να επεκταθεί σε όλη τη γη που ήταν ο σκοπός Του, συμβαίνει η συμφορά.

Η συνέχεια είναι γνωστή: Ο Αδάμ αποστάτησε από τον Θεό, και έχασε τον παράδεισο. Και αντί να γίνει ο ηγέτης που θα οδηγούσε την κτίση στην αφθαρσία, έγινε και αυτός όμοιος με τα εκτός παραδείσου ζώα, κατά την φθορά και τον θάνατο. Το ίδιο και οι απόγονοί του. Γι' αυτό και ο Θεός, αμέσως μετά τον Κατακλυσμό, στο Γένεσις 9: 1-7, επαναλαμβάνει την ευλογία που έδωσε στον Αδάμ, αλλά ΠΑΡΑΛΛΑΓΜΕΝΗ. Λέει στον Νώε ότι με την ευλογία Του, θα μπορούν οι άνθρωποι να τρώνε ζώα. Γιατί έχουν πλέον επανέλθει στον κόσμο της φθοράς, στη διαδικασία της φυσικής επιλογής, όπου κυβερνούν οι νόμοι της ζούγκλας. Ο άνθρωπος και τα ζώα, πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται για πολλά ακόμα χρόνια, για να επιβιώσουν στις συνθήκες ενός κόσμου χωρίς την πληθώρα της Θείας Χάριτος που υπήρχε στην Παράδεισο.

Καλά ως εδώ. Τι γίνεται όμως με τη δήλωση του Γένεσις 1: 30: "και εγένετο ούτως"; Εάν ο άνθρωπος έχασε τον Παράδεισο, με τα ειρηνικά θηρία, πώς ο σκοπός του Θεού επετεύχθη;

Η απάντηση βρίσκεται στα αμέσως επόμενα λόγια του Θεού, στο ακριβώς επόμενο εδάφιο, το 31, το οποίο οι Δημιουργιστές τείνουν να ξεχνούν:

"και είδεν ο Θεός τα πάντα, όσα εποίησε, και ιδού καλά λίαν. και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωϊ, ημέρα έκτη"

Τι μας λέει εδώ; Μας λέει ότι η 6η Δημιουργική ημέρα τελείωσε! Μα, πώς είναι δυνατόν να τελείωσε, όταν όλοι μας σήμερα βρισκόμαστε ΜΕΣΑ στην 6η Δημιουργική ημέρα;

Στη σχετική μας μελέτη, δείξαμε ότι ενώ οι 6 Δημουργικές ημέρες έχουν αρχή και τέλος, η 7η Δημιουργική ημέρα, η ημέρα κατάπαυσης του Θεού, είναι ΑΝΕΣΠΕΡΗ όπως και η 8η. Η 7η Δημιουργική ημέρα, η ημέρα της "Κατάπαυσης του Θεού", είναι μια ημέρα που τέμνει σταυρικά τις 6 προηγούμενες ημέρες, ενώ είναι παράλληλη με την 8η. Είναι η ημέρα των αγίων! Από την ημέρα αυτή έπεσε ο Αδάμ ΞΑΝΑ στην 6η με την ανταρσία του. Από την κατάπαυση του Θεού στη ΖΟΥΓΚΛΑ της φθοράς και της φυσικής επιλογής, όπου ζούσαν ήδη οι άλλοι άνθρωποι, οι προ-Αδαμιαίοι, εκτός του Παραδείσου. Και με την πτώση του αυτή, αυτός και οι απόγονοί του, εντάχθηκαν σε αυτή την ίδια 6η ημέρα, στην οποία βρισκόμαστε ακόμα, όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουμε ξεφύγει από τα δεσμά της φθοράς. Εδώ βρίσκεται η λύση.

Ο άχρονος Θεός, καθώς ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ βλέπει το τελείωμα της 6ης Δημιουργικής ημέρας, δηλώνει ότι στο τέλος αυτής της ημέρας, βλέπει τον σκοπό Του να εκπληρώνεται! "και εγένετο ούτως". Με άλλα λόγια, η φράση αυτή δηλώνει την ΠΡΟΓΝΩΣΗ του Θεού, ότι στο τέλος αυτής της ημέρας, της 6ης, πράγματι τα ζώα θα είναι είναι τελειοποιημένα, και ΕΙΡΗΝΙΚΑ. Τότε, θα εκπληρωθεί και κατά γράμμα, το γραμμένο στον Ησαϊα 11: 6-9:

"Και ο λύκος θα συγκατοικεί μαζί με το αρνί, και η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το κατσικάκι· και το μοσχάρι και το λιονταράκι και τα σιτευτά μαζί, και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. 7 Και η δάμαλη και η αρκούδα θα βόσκουν μαζί, τα παιδιά τους θα αναπαύονται μαζί, και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το βόδι. 8 Και το παιδί που θηλάζει θα παίζει στην τρύπα τής έχιδνας, και το απογαλακτισμένο παιδί θα βάλει το χέρι του στη φωλιά τής οχιάς. 9 Δεν θα κακοποιούν ούτε θα φθείρουν σε όλο το άγιό μου βουνό· επειδή, η γη θα είναι πλήρης τής γνώσης τού Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα".

Πρόκειται λοιπόν για μια εκπλήρωση που για εμάς είναι ακόμα μελλοντική! Όχι για κάτι που συνέβη στην αρχή της Δημιουργίας, όπως ΥΠΟΘΕΤΟΥΝ οι Δημιουργιστές! Αλλά που θα εκπληρωθεί στο τέλος της 6ης Δημιουργικής ημέρας, όταν "η γη θα είναι πλήρης της γνώσης του Κυρίου", και ο Παράδεισος θα εκτείνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό είχε υπ' όψιν Του ο Θεός, όταν στη Γένεση δηλώνει προς το τέλος της 6ης Δημιουργικής ημέρας, ότι "και εγένετο ούτως". Πρόκειται για τη βεβαιότητα, ότι

"ο λόγος μου, που βγαίνει από το στόμα μου· δεν θα γυρίσει σε μένα αδειανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου, και θα ευοδωθεί σε ό,τι τον αποστέλλω.
12 Επειδή, θα βγείτε έξω με χαρά, και θα οδηγηθείτε με ειρήνη· τα βουνά και οι λόφοι θα αντηχήσουν μπροστά σας από αγαλλίαση, και όλα τα δέντρα τού χωραφιού θα χειροκροτήσουν. 13
Αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσσι, αντί της τσουκνίδας θα ανέβει μυρσίνη· κι αυτό θα είναι στον Κύριο για όνομα, για αιώνιο σημείο, που δεν θα εκλείψει". (Ησαϊας 55: 11-13).

Βλέπετε γιατί τα λέει αυτά ο Θεός; Μιλάει ακριβώς για το θέμα για το οποίο συζητάμε! Για τα ανακαινισμένα φυτά του Παραδείσου, που έχασε ο Αδάμ, και που ξαναβρέθηκε στα αγκάθια και στον ιδρώτα της φθοράς (Γένεσις 3: 18). Γιατί ο Θεός ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ότι ο λόγος που έγραψε στη Γένεση, "και εγένετο ούτως", ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ. Ο Αδάμ γεύθηκε μόνο μια πρόγευση, σε έναν περιορισμένο τόπο. Μα ο Θεός δεν μίλησε με κούφια λόγια. ΓΝΩΡΙΖΕΙ την πλήρη εκπλήρωση όλων αυτών, στο τέλος της 6ης Δημιουργικής ημέρας. Και αυτή η εκπλήρωση, θα εισάγει την κτίση στον Μέλλοντα αιώνα της Αφθαρσίας.

 

Τι μας λέει λοιπόν η Γένεση για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν τα ζώα; Μήπως μας λέει ότι πλάσθηκαν φυτοφάγα; Κάθε άλλο! Από τα προηγούμενα, ο μελετητής που θα διαβάσει τη Γένεση, και που γνωρίζει την Αγία Γραφή σε ικανοποιητικό βαθμό, θα καταλάβει το ακριβώς αντίθετο! Θα καταλάβει ότι η κτίση δημιουργήθηκε όπως τη βλέπουμε, και ότι ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ξεκινάει ο Θεός το σχέδιο φυτοφαγίας.

Και φυσικά αυτό μας το επιβεβαιώνει ξεκάθαρα και η επιστήμη της Παλαιοντολογίας, όπως δείξαμε σε άλλο μας άρθρο, με μερικά παραδείγματα από τις ξεκάθαρες αποδείξεις που υπάρχουν, ότι τα ζώα ήταν σαρκοφάγα και πριν τον Αδάμ.

Ταλαίπωροι όσοι Χριστιανοί νομίζετε ακόμα ότι μπορείτε να βρείτε Αγιογραφικά επιχειρήματα εναντίον της ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ θεωρίας της Εξέλιξης!

 

Άλλα σχετικά άρθρα μας: Αποδείξεις ότι τα ζώα δεν πλάσθηκαν φυτοφάγα και ζούσαν εν μέσω ακανθών <> Πατερικά λάθη για την προαδαμιαία κτίση