Δογμάτισε η Σύνοδος της Καρθαγένης κατά των προ-Αδαμιαίων;

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα Περιεχόμενα: Θεολογία

Δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία της αλήθειας, να έχει δογματίσει αντιεπιστημονικά δόγματα!

Αυτοί που νομίζουν ότι μπορούν να περιβάλλουν τον Δημιουργισμό με κύρος Οικουμενικών Συνόδων πλανώνται. Γιατί με την παρερμηνεία των Ιερών Κανόνων, όχι μόνο δεν επιτυγχάνουν να κάνουν το "άσπρο": "μαύρο", αλλά προσβάλλουν την ίδια τη Θεοπνευστία των Ιερών Συνόδων, διαδίδοντας εσφαλμένα ότι είναι αντιεπιστημονικές, και οδηγώντας συνανθρώπους τους σε σκανδαλισμό και απώλεια!

.

Α) Η τοπική αλλά Οικουμενικής ισχύος Σύνοδος της Καρθαγένης (418 μ.Χ.)

Ο λόγος περί της εν Καρθαγένη τοπικής Συνόδου, που έγινε το 418 μ.Χ., και μεταξύ άλλων, καταδίκασε την αίρεση του Πελαγίου. Πάνω σε κανόνες αυτής της Συνόδου, (η οποία εγκρίθηκε και από Οικουμενικές Συνόδους, άρα έλαβε και Οικουμενική ισχύ), προσπαθούν ορισμένοι να στηρίξουν την πολεμική τους εναντίον της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ θεωρίας της Εξέλιξης.

Συγκεκριμένα οι κανόνες ΡΚ΄ και ΡΚΑ΄ της τοπικής Συνόδου της Καρθαγένης, επικυρώθηκαν από την Γ΄ και από την ΣΤ΄ Οικουμενικές Συνόδους, αποκτώντας Οικουμενική ισχύ.

 

Β) Τι δίδασκε ο Πελάγιος

Ο Μοναχός Πελάγιος (και ο μαθητής του Κελέστιος), δίδασκαν ότι ο Αδάμ γεννήθηκε θνητός, και θα πέθαινε είτε αμάρτανε, είτε όχι. Ότι δηλαδή πέθανε επειδή η φύση του είχε αυτό το πρόβλημα, και όχι επειδή αμάρτησε. Δίδασκαν ότι η αμαρτία είναι αποτέλεσμα όχι της φύσεως, αλλά της θελήσεως, και απ' αυτό συμπέραιναν ότι δεν είναι δυνατόν να γεννιέται ένας άνθρωπος με την αμαρτία που έχουμε εξ αιτίας του Αδάμ. Συνεπώς, (έλεγαν), και τα βρέφη δεν βαπτίζονται "εις άφεσιν αμαρτιών".

 

Γ) Τι δογμάτισαν οι επίμαχοι κανόνες της Συνόδου της Καρθαγένης

Οι επίμαχοι αυτοί κανόνες, είναι δύο: ο ΡΚ΄ και ο ΡΚΑ΄. Οι κανόνες αυτοί λένε τα εξής:

 

ΡΚ΄ Κανών:

Ήρεσεν, ίνα, όστις λέγει τον Αδάμ τον πρωτόπλαστον, άνθρωπον θνητόν γενόμενον ούτως, ως, είτε αμαρτήσοι, είτε μη αμαρτήσοι, τεθνήξεται εν τω σώματι, τουτ' έστιν εξελθείν εκ του σώματος, μη τη αξία της αμαρτίας, αλλά τη ανάγκη της φύσεως, ανάθεμα είη.

 

ΡΚΑ΄ Κανών:

Ήρεσεν ίνα, όστις δήποτε τα μικρά και νεογέννητα εκ των γαστέρων των μητέρων βαπτιζόμενα αρνείται, ή λέγει, εις άφεσιν αμαρτιών αυτά βαπτίζεσθαι, μηδέν δε εκ της του Αδάμ έλκειν προγονικής αμαρτίας, το οφείλον καθαρθήναι τω λουτρώ της παλλιγενεσίας (όθεν γίνεται ακόλουθον, ότι εν τούτοις ο τύπος του εις άφεσιν αμαρτιών βαπτίσματος ουκ αληθής, αλλά πλαστός νοείται), ανάθεμα είη, επειδή ουκ άλλως δει νοήσαι το ειρημένον τω Αποστόλω: "δι ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και δια της αμαρτίας ο θάνατος" (Ρωμαίους 5/ε: 12), και ούτως εις πάντας ανθρώπους διήλθεν, εφ ω πάντες ήμαρτον, ειμή, ον τρόπον η Καθολική Εκκλησία η πανταχού διακεχυμένη και ηπλωμένη αεί ενόησε. Δια γαρ τον Κανόνα τούτον της πίστεως και οι μικροί έτι μην, οι μηδέν αμαρτημάτων εις εαυτούς έτι μη πλημμελείν δυνάμενοι εις άφεσιν αμαρτιών αληθώς βαπτίζονται, ίνα καθαρθή εν εαυτοίς δια της παλιγγεννεσίας όπερ είλκυσαν εκ της αρχαιογονίας.

 

Δ) Τι λένε για τους κανόνες αυτούς ορισμένοι Δημιουργιστές

Παρερμηνεύοντας τους κανόνες αυτούς, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δήθεν η Εκκλησία έχει δογματίσει με Οικουμενική και οριστική ισχύ, ότι "δεν υπήρχαν άνθρωποι που πέθαιναν πριν από τον Αδάμ", και ότι ο θάνατος ήρθε "για πρώτη φορά με τον Αδάμ και όχι νωρίτερα".

Φυσικά, όπως ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει στους ανωτέρω κανόνες, ΤΙΠΟΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ στους ανωτέρω κανόνες! Αλλά οι ανωτέρω δηλώσεις, βρίσκονται μόνο στη φαντασία όσων τις ισχυρίζονται!

 

Ε) Η παρερμηνεία των δύο αυτών Ιερών Κανόνων

Ας δούμε λοιπόν, τα ατοπήματα της σκέψης όσων επικαλούνται τους δύο αυτούς Ιερούς Κανόνες, εναντίον της ύπαρξης των προαδαμιαίων:

1) Κατ' αρχήν πρέπει να πούμε, ότι η ερμηνεία ενός Ιερού Κανόνος, δεν γίνεται με βάση τη ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ κατανόηση, αλλά πρέπει ΠΑΝΤΑ να ξεκινάμε από τα δεδομένα της πραγματικότητας. Αν για παράδειγμα, ένας Ιερός Κανόνας, αναφερόταν στη μετάβαση του ηλίου προς τη Δύση, κατά την ουράνια πορεία του, θα ήταν λάθος να συμπεράνει κάποιος από αυτό, ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ ότι ισχύει το αντίθετο! Ομοίως και εδώ, ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ, και με επιστημονικό, (αλλά φαίνεται και με Αγιογραφικό τρόπο), ότι υπήρχαν προαδαμιαίοι, και ότι πέθαιναν. Συνεπώς, με βάση την πραγματικότητα θα πρέπει να ερμηνευθούν οι Ιεροί Κανόνες, και όχι με βάση τη φαντασία μας!

2) Οι Ιεροί αυτοί κανόνες, γράφθηκαν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΟΥ, και όχι για τους προ-αδαμιαίους, την ύπαρξη των οποίων, οι άγιοι Πατέρες της Συνόδου αυτής, αλλά και των Οικουμενικών Συνόδων που την ενέκριναν, ούτε καν τη διανοήθηκαν! Πώς είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείται η απόφαση εναντίον άλλου πράγματος, για κάτι που ούτε καν είχε τεθεί στην εποχή εκείνη, και στο οποίο δεν γίνεται η παραμικρή αναφορά;

3) Η ύπαρξη προαδαμιαίων, και το ότι αυτοί πέθαιναν, μπορεί κάλλιστα να συμβιβασθεί και με τους δύο αυτούς Ιερούς Κανόνες, και με το χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής της Αγίας Γραφής, στο οποίο οι δύο αυτοί κανόνες στηρίχθηκαν! Και τη συμφωνία αυτή, την έχουμε αναλύσει σε αρκετά σχετικά μας άρθρα, και ειδικότερα στο άρθρο αυτού του δεσμού.

Για χάρη όμως του παρόντος άρθρου, θα επαναλάβουμε τα λάθη των δύο ανωτέρω ισχυρισμών των αρνητών των προαδαμιαίων.

1) Ισχυρίζονται όπως είδαμε ότι: "δεν υπήρχαν άνθρωποι που πέθαιναν πριν από τον Αδάμ". Ψάξτε τους δύο αυτούς κανόνες, και θα διαπιστώσετε, ότι ΠΟΥΘΕΝΑ δεν λένε τέτοιο πράγμα! Οι Ιεροί αυτοί Κανόνες, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ στην ΑΠΟ ΑΔΑΜ ιστορία, ως σήμερα! Πράγματι, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ από Αδάμ ως σήμερα, παθαίνουμε εξ αιτίας της πτώσεως του Αδάμ. Ο θάνατος που είχε αρθεί για την ανθρωπότητα στο πρόσωπο της Υποστατικής Αρχής της ανθρωπότητας, του Αδάμ, εισήλθε στον κόσμο δια της αμαρτίας του Αδάμ. Καμία αντίφαση λοιπόν δεν υπάρχει σε αυτό.

2) Ισχυρίζονται επίσης ότι: "ο θάνατος ήρθε για πρώτη φορά με τον Αδάμ και όχι νωρίτερα". Κι όμως, όσο και αν ψάξετε τους ανωτέρω κανόνες, ΠΟΥΘΕΝΑ δεν θα βρείτε να μιλάει για "πρώτη φορά". Λέει απλώς ότι ο θάνατος εισήλθε δια του Αδάμ. Το "για πρώτη φορά", είναι ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ όσων το ισχυρίζονται! Αν πούμε ότι "ο πατέρας μου εισήλθε στο σπίτι δια της πόρτας αυτής", δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που εισήλθε στο σπίτι! Ούτε σημαίνει ότι δεν εισήλθε μια άλλη φορά και από άλλη πόρτα! Ομοίως, το ότι ο θάνατος εισήλθε δια του Αδάμ, σε όλους τους ΜΕΤΑ-ΑΔΑΜΙΑΙΟΥΣ, δεν σημαίνει ότι ήταν ανύπαρκτος για τους προ-αδαμιαίους, και ότι οι προ-αδαμιαίοι δεν υπήρξαν! (Το ότι υπήρξαν άλλωστε είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο, είτε το αρνείται κάποιος, είτε όχι). Όπως επίσης, το ότι ο Αδάμ ήταν πρωτόπλαστος ως "καθ' ομοίωσιν" του Θεού άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν πριν από τον Αδάμ, άνθρωποι πλασμένοι μόνο "κατ' εικόνα".

Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στο θέμα, το οποίο άλλωστε το έχουμε ήδη εξαντλήσει σε άλλα άρθρα της παρούσας ιστοσελίδας. Θα συνοψίσουμε μόνο το εξής:

 

Οι δύο αυτοί Ιεροί Κανόνες, το μόνο που καταπολεμούν, είναι την αίρεση των Πελαγιανών, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο Αδάμ πέθαινε όπως εμείς, και ότι εμείς δεν πεθαίνουμε εξ αιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Κάθε άλλος ισχυρισμός για το τι εννοούν δύο αυτούς κανόνες, αποτελεί παρερμηνεία, και ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ των γραφομένων τους.