Άγιοι Πατέρες

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα

Οι άγιοι Πατέρες, άλλοτε ερμήνευσαν και άλλοτε απεκάλυψαν. Πότε το ένα και πότε το άλλο όμως;

Ο Θεός ποτέ δεν μας έκανε μια επιστημονική "πραγματεία" για τη δημιουργία. Έδειξε κάποια πράγματα σε αγίους, αλλά κάλεσε "αγίους", και όχι "επιστήμονες". Και οι άγιοι ερμήνευσαν κάποια πράγματα της δημιουργίας, κατά τις γνώσεις της εποχής τους. Στα θέματα σωτηρίας όμως, υπήρξαν απλανείς οδηγοί.

Δεσμοί άρθρων:

Είναι απαγορευμένες οι ερμηνείες που δεν ειπώθηκαν πρώτα από τους αγίους Πατέρες;

Πρέπει να δεχόμαστε τυφλά όλες τις θέσεις των αγίων Πατέρων;

Ο ρόλος των Πατέρων στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής

Μία εξελικτική ομιλία τού π. Ι. Ρωμανίδη στη Θεολογική Σχολή

Ο άνθρωπος πλάσθηκε ως εικόνα τού Χριστού. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα

Πώς ο κατ' εικόνα τού Θεού άνθρωπος γίνεται καθ' ομοίωσιν εν Αγίω Πνεύματι. Αγίου Ειρηναίου τής Λυών (2ος - αρχές 3ου αιώνος)

Άνθρωπος και κόσμος στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

Ο άγιος Βασίλειος και τα "είδη"

Βλασφημούν οι άγιοι Πατέρες που λένε τον άνθρωπο "ζώο"; Ποια η διαφορά από το "κτήνος";

Επιστήμη και Θρησκεία

Το εμφύσημα στο πρόσωπο του Αδάμ

Το "Εμφύσημα" στον Αδάμ ήταν το Άγιο Πνεύμα

Η έννοια του "κατ' εικόνα" και του "καθ' ομοίωσιν"

Πατερικά λάθη για την προαδαμιαία κτίση

Περί τής περιόδου τής Πρώτης Δημιουργικής Ημέρας. Αγίου Βασιλείου

Μία ερμηνευτική υπέρβαση του αγίου Βασιλείου