Η αρχαιότατη οικογένεια των κροκοδείλων

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Εξελικτική πορεία

Οι κροκόδειλοι είναι αρχαιότατα ζώα, με μία πολύ σταθερή μορφή, παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια της ιστορίας τους

Δεν είναι απαραίτητο η εξελικτική διαδικασία, να αλλάζει εντελώς τους οργανισμούς. Μερικοί από αυτούς, σαν τον κροκόδειλο, διατηρούν την ίδια περίπου εμφάνιση που είχαν οι πρώτοι εκπρόσωποι της οικογενείας τους.

.

Αν και υπήρξαν είδη της οικογενείας του κροκοδείλου, που διαφοροποιήθηκαν πολύ από τους γνωστούς μας σημερινούς κροκόδειλους, στην πλειονότητά τους, τα περισσότερα είδη της οικογένειας αυτής, διατήρησαν την ίδια περίπου μορφή.

Το γεναλογικό δένδρο της τάξης των "Κροκοδειλίων", έχει ηλικία 200 εκατομμύρια έτη περίπου. Στη συνέχεια, παρατίθεται σχετικό διάγραμμα, που στηρίχθηκε πάνω σε σχετικό διάγραμμα το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 1988, από το περιοδικό Περισκόπιο της Επιστήμης, Νο 106, σελ. 54.

Στο διάγραμμα αυτό, μπορείτε να δείτε τις βασικές ομάδες κροκοδειλίων, με τις συγγένειές τους, ή τις πιθανολογούμενες συγγένειές τους. Οι συμπαγείς γραμμές, που δηλώνουν τη βέβαιη παρουσία των αναφερόμενων οικογενειών, συνδέονται μεταξύ τους με διακεκομμένες γραμμές που δηλώνουν πιθανές σχέσεις. Τα ερωτηματικά δηλώνουν αβέβαιες σχέσεις και τα Χ την εξαφάνιση των οικογενειών.

Στη βάση του δένδρου βρίσκεται η υποτάξη των πρωτοσουχίων που βρέθηκαν σε απολιθωματικούς σχηματισμούς του Ανώτερου Τριασικού. Μερικοί μεταγενέστεροι τύποι τους παρουσιάζουν μια προσαρμογή στην υδάτινη διαβίωση. Ένα κενό χωρίζει αυτούς τους πρώτους κροκόδειλους από την υποτάξη των μεσοσουχίων που αντιπρόσωποί της εμφανίζονται σε απολιθωματικούς σχηματισμούς του Ιουρασικού  και Κρητιδικού. Από τους Μεσοσούχιους λίγες μόνο οικογένειες θα ζήσουν στον Καινοζωικό αιώνα. Η υποτάξη των ευσουχίων, που περιλαμβάνει τις τρεις οικογένειες των επιζώντων κροκοδείλων, πρωτοεμφανίζεται κατά τη διάρκεια του Κρητιδικού, αν και η οικογένεια Cavialidae φαίνεται πως αποσπάστηκε σαν ανεξάρτητη ομάδα κατά τις αρχές του Τριτογενούς.

Ακολουθεί το γεναλογικό δένδρο των Κροκοδειλίων:

Οι κροκόδειλοι, αποτελούν στην Αγία Γραφή σύμβολο σκοτεινών δυνάμεων, τόσο δαιμονίων, όσο και του Αντιχρίστου. Γι' αυτό και η γνώση του ρόλου τους στην προφητική συμβολική της Αγίας Γραφής, είναι σημαντική από τον μελετητή. Αυτός είναι και ο λόγος, που στην ιστοσελίδα μας εξ' αρχής φροντίσαμε να παραθέσουμε το αρχαιότατο αυτό γενεαλογικό δένδρο.

Την ιστορία τους όμως, θα την παραθέσουμε σε κάποιο άλλο άρθρο.

Άλλα σχετικά άρθρα μας: Καρχαρίας: Το διαχρονικό οικογενειακό δένδρο ενός ζωντανού απολιθώματος <> Η Εξέλιξη του φιδιού από σαύρα <> Τα κήτη της Γένεσης