Το DNA μας αφηγείται την ιστορία των λαών

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Εξέλιξη

Ο ρυθμός και η αναλογία των μεταλλάξεων, μας δείχνουν τους αρχαιότερους πληθυσμούς

Ένα διάγραμμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Illustrated Νο 31 του Οκτωβρίου 2007, στη σελ. 30, μας δείχνει τη σχέση που παρουσιάζουν οι μεταλλάξεις με την παλαιότητα των ανθρώπινων πληθυσμών.

.

Οι γενετιστές μπορούν να διαβάσουν την ιστορία της ανθρωπότητας μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο οι μεταλλάξει σωρεύτηκαν στο DNA μας, εν μέρει στο ανδρικό χρωμόσωμα Υ και εν μέρει στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας των κυττάρων, τα λεγόμενα μιτοχόνδρια. Οι ερευνητές εξετάζουν τα τμήματα του DNA που βρίσκονται έξω από τα γονίδια, καθώς οι μεταλλάξεις εδώ εμφανίζονται και σωρεύονται με πιο ομαλό ρυθμό. Αυτά σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη γενετική διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους της ίδιας περιοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι η ιστορία του ανθρώπου στα συγκεκριμένο μέρος. Αν όμως σε μια περιοχή οι διαφορές στο DNA είναι λίγες, αυτό σημαίνει ότι οι πρόγονοί μας την κατοίκησαν πριν από σχετικά λίγο καιρό. Έτσι, οι γενετιστές συμπεραίνουν ότι η ιστορία μας στην Ευρώπη ξεκινάει σχετικά πρόσφατα, λίγο πιο παλιά στην Ασία και ακόμη παλιότερα στην Αφρική εκεί απ' όπου ξεκινούν οι κοινές μας ρίζες πριν από σχεδόν 30.000 χρόνια.


 

Άλλα σχετικά άρθρα μας: Κατάγεται η Ανθρωπότητα από την Εδέμ της Μεσοποταμίας ή από την Αφρική; <> Η ιστορία του AIDS προκύπτει από τις μεταλλάξεις του <> Ιδρυτικές Μεταλλάξεις επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη ανθρώπινη εξέλιξη