Ψυχολογικές αγκυλώσεις από σεβασμό στους αγίους Πατέρες

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Δημιουργισμός

Οι άγιοι πατέρες είναι ασφαλείς οδηγοί στα θέματα της σωτηρίας, και όχι στα ζητήματα της επιστήμης.

Ο σεβασμός προς τις αυθεντίες της Χριστιανικής πίστεως είναι πολύ ισχυρός μεταξύ των Χριστιανών. Όμως άλλο "αυθεντία στη Θεία Αποκάλυψη" και άλλο "αυθεντία" σε θέματα επιστήμης και φιλοσοφίας. Η αδυναμία διάκρισης αυτής της πραγματικότητας και η δύναμη της συνήθειας, συχνά αποδεικνύονται ισχυρότερες από τη λογική.

.

Ο βασικός λόγος αυτής της άρνησης, να δεχθούν ότι ο Αδάμ δεν ήταν βιολογικά ο πρώτος άνθρωπος, αλλά μόνο πνευματικά, οφείλεται στην ερμηνεία που έδιναν οι άγιοι Πατέρες στην έλευση της φθοράς και του θανάτου στην υλική κτίση. Οι άγιοι Πατέρες, θεωρώντας ότι ο Αδάμ ήταν ο πρώτος άνθρωπος, ΥΠΕΘΕΣΑΝ και δίδαξαν, ότι η φθορά και ο θάνατος προήλθαν από την αμαρτία του. Προσπάθησαν έτσι να εξηγήσουν, πώς είναι δυνατόν στη δημιουργία του Θεού να υπάρχει η φθορά και ο θάνατος

Φυσικά οι άγιοι Πατέρες έκριναν το ζήτημα αυτό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ και όχι εξ αποκαλύψεως. Και με τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής τους, ήταν η πιο λογική σκέψη. Στο σημείο αυτό φιλοσοφούσαν και ερμήνευαν. Δεν μετέδιδαν αποκάλυψη Θεού. Γιατί δεν είναι Ορθόδοξο να μένουμε κολλημένοι σε κανέναν άνθρωπο, (έστω και αν είναι άγιος), όταν αυτό που δίδαξε αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι ήταν απλή ερμηνεία και όχι αποκάλυψη Θεού. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει ανθρώπινο αλάθητο, ούτε καν για τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής!

Αφ' ενός λοιπόν οι Χριστιανοί αυτοί μένουν προσκολλημένοι σε κάποιες εσφαλμένες ερμηνείες Πατέρων, υπερεκτιμώντας τον ρόλο των αγίων Πατέρων, αφ' ετέρου δυσκολεύονται να κατανοήσουν, (ή δεν γνωρίζουν), ότι υπάρχει και άλλη απάντηση, σύμφωνη με τα πορίσματα της επιστήμης, εξίσου συμβατή με την ερμηνεία των Πατέρων.

Αυτό που κυρίως δυσκολεύονται να κατανοήσουν, είναι ότι οι άνθρωποι πέθαιναν και πριν από τον Αδάμ. Γιατί (ρωτούν), αν ο Αδάμ δεν είχε αμαρτήσει ακόμα, γιατί ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους να πεθαίνουν και πιο πριν; Γιατί ο Θεός έφτιαξε τον θάνατο; Δεν τον κάνει αυτό υπεύθυνο του θανάτου; (Σε αυτό το ζήτημα απαντάμε σε άλλο μας άρθρο).

Με το σκεπτικό ότι: "όλοι οι άγιοι Πατέρες εξήγησαν την έλευση του θανάτου από τον Αδάμ", δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να διανοηθούν, ότι και οι Πατέρες άνθρωποι ήταν, και έκαναν λάθη σε ζητήματα ερμηνείας, που ερμήνευσαν με δεδομένα της εποχής τους. Δεν μπορούν να διανοηθούν, ότι το θέμα αυτό είναι φιλοσοφικό θέμα ερμηνείας, που ξεκινάει από λάθος επιστημονικά δεδομένα, και ΟΧΙ ζήτημα Θεολογικής αποκάλυψης.

Συγχαίρουμε τους Χριστιανούς αυτούς για το σεβασμό και την αγάπη τους προς τους άγιους Πατέρες, τους οποίους αγαπούμε και σεβόμαστε κι εμείς ως Χριστιανοί. Όμως ο σεβασμός απέναντι στην αλήθεια και στα αποδεδειγμένα επιστημονικά δεδομένα, δεν αφήνει περιθώρια σε μερικά πράγματα. Ούτε θίγει τους αγίους Πατέρες, το να πούμε ότι σε κάποια ζητήματα επιστημονικής και φιλοσοφικής φύσεως έκαναν λάθος. ΔΕΝ έκαναν λάθος σε θέματα σωτηρίας, αλλά έκαναν λάθος σε επιστημονικά και φιλοσοφικά ζητήματα, όπως το πρόβλημα της προέλευσης της φθοράς και του κακού. Αυτό δεν είναι θεολογικό ζήτημα, αλλά φιλοσοφικό. Αυτό όμως είναι ζήτημα που έχουμε αναλύσει στο σχετικό μας άρθρο για τα λάθη των αγίων Πατέρων.