Οι  τελευταίες φάσεις της Παλαιολιθικής στην Ευρώπη

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Χρονολογήσεις

Σήμερα γνωρίζουμε τις εξελίξεις και τις συνθήκες στις οποίες έζησε η πρώιμη ανθρωπότητα.

Η "Σύγχρονη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια Mondadori, που διανεμήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2007 με την εφημερίδα Ελεθεροτυπία της Κυριακής, στον 1ο της τόμο, στη σελίδα 16, μας δίνει έναν πίνακα για τις συνθήκες των τελευταίων φάσεων της Παλαιολιθικής εποχής.

.
Η τελευταία περίοδος της Παλαιολιθικής εποχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία ποικίλων αξιόλογων πολιτισμών, οι οποίοι, με βάση τη στρωματογραφία, υποδιαιρούνται σε τέσσερις φάσεις: την Ωρινάκιο, τη Γραβέτια (Ανώτερη Περιγόρδιο), τη Σολουτραία και τη Μαγδαλήνιο.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα χρονολογικό διάγραμμα των κλιματικών εξελίξεων και της πορείας των ευρωπαϊκών πολιτισμών κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική.

Οι άνθρωποι της Ωρινάκιας κατασκευάζουν εργαλεία από οστό και κέρατο, μερικά εντελώς υποτυπώδη, για την επεξεργασία του ξύλου. Είναι οι πρώτοι στην Ευρώπη που εντάσσουν το ψάρεμα στις διατροφικές πηγές τους και ασκούν την τέχνη της μαγείας, όπως συμπεραίνεται από τις διάφορες ζωγραφικές παρατάσεις.

Τον Ωρινάκιο πολιτισμό διαδέχεται ο Γραβέτιος, που εκτείνεται οπό τη Δυτική Ευρώπη έως την Ανατολική, μέχρι την Ουκρανία και τη Ρωσία, και είναι αποτέλεσμα της προσαρμογής σε μία νέα φάση της Βούρμιας παγετωνικής περιόδου. Επικρατεί πλέον το κυνήγι μεγαλόσωμων ζώων, που ζουν κατά αγέλες, με πιο περίπλοκα και αποτελεσματικά όπλα. Οι κυνηγοί αυτοί είναι σε θέση να κατασκευάζουν τεχνητά καταφύγια και να προστατεύονται από τους χείμαρρους που δημιουργεί το λιώσιμο των πάγων, ενώ εκφράζονται καλλιτεχνικά με μικρά αγαλματίδια από ελεφαντόδοντο πέτρα ή πηλό.

Σχετικά σύγχρονος με τον Γραβέτιο είναι ο Σολουτραίος πολιτισμός, με νέες τεχνικές επεξεργασίας των διαφόρων υλικών και βελτιωμένα όπλα.

 

Με την άνθηση της Μαγδαληνίου, που συμπίπτει με την περίοδο υποχώρησης των πάγων, κλείνει η Ανώτερη Παλαιολιθική. Πρόκειται αναμφίβολα για την ευτυχή έκβαση της μακράς προϊστορικής πορείας του ανθρώπου, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι βραχογραφίες στο εσωτερικό πολλών ευρωπαϊκών σπηλαίων.