Αλλαγές της ατμόσφαιρας στην ιστορία της γης

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Χρονολογήσεις

Φυσαλίδες μέσα σε πετρώματα, έχουν κάνει δυνατό να μετρηθούν τα ποσοστά αερίων της ατμόσφαιρας, σε διάφορες περιόδους της ιστορίας της γης.

Όσο ακριβέστερα γνωρίζουμε την ιστορία του πλανήτη μας, τόσο ικανότεροι γινόμαστε να εκτιμήσουμε τις αλλαγές που συνέβησαν σ' αυτόν, και στα πλάσματα που τον κατοικούν. Γιατί κάποτε η γη ήταν πολύ διαφορετική, απ' ό,τι είναι σήμερα!

.

Όλο και ακριβέστερα δεδομένα, μαρτυρούν όχι απλώς την παλαιότητα της γης, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούσαν σ' αυτήν, στα περασμένα δισεκατομμύρια έτη. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις των αερίων στον πλανήτη μας, δίνουν τη δυνατότητα στους περιβαλλοντολόγους, σε συνεργασία με τους Παλαιοντολόγους, να εντοπίσουν την αλληλεπίδραση του κλίματος στους μικροοργανισμούς και την εξέλιξη της ζωής στη γη, αλλά και αντίστροφα.

Τις ακόλουθες πληροφορίες και το σχεδιάγραμμα, το λάβαμε από το περιοδικό Scientific American Νοεμβρίου 2004 σελ. 7:

Οι σχετικές συγκεντρώσεις των κύριων αερίων θερμοκηπίου εξηγούν ίσως την εμφάνιση παγκόσμιων εποχών παγετώνων [διακεκομμένες γραμμές] κατά το απώτερο παρελθόν της γης.

Αρχικά ευδοκιμούσαν οι μικροοργανισμοί που παράγουν μεθάνιο, αλλά όταν πριν από 2,3 δισεκατομμύρια χρόνια η συγκέντρωση του οξυγόνου εκτοξεύθηκε στα ύψη, τα εν λόγω μικρόβια ανακάλυψαν ξαφνικά νέα περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούσαν να ζήσουν.

Η επακόλουθη μείωση τής συγκέντρωσης του μεθανίου —ενός ισχυρού αερίου θερμοκηπίου— θα μπορούσε να μειώσει τη θερμοκρασία ολόκληρου του πλανήτη.

Αντίθετα, ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα, του αερίου θερμοκηπίου με την εντονότερη παρουσία στη σημερινή γήινη ατμόσφαιρα, ήταν πιθανότατα λιγότερο σημαντικός.

 

Τα στοιχεία αυτά, που γίνονται όλο και πυκνότερα, καθιστούν μέρα με την ημέρα την ιστορία της γης και της ζωής σ' αυτήν, ένα ανοιχτό βιβλίο, από το οποίο διδασκόμαστε για το μεγαλείο και την Πρόνοια του Δημιουργού.