Εριντού: Η πρώτη πόλη της Μεσοποταμίας

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Ιστορικά θέματα

Γενικά

Στρωματογραφία

Βιβλιογραφία

H πρώτη πόλη τής Σουμερίας που αναλήφθηκε από τα νερά, και παραδοσιακή κατοικία τού Αδάπα, τού βαβυλώνιου Αδάμ. Στην έρευνα αυτή θα παραθέσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από μια πληθώρα πηγών, για την ιστορία αυτής τής πόλης.

 

Γενικά

Τοποθεσία:

Δίπλα στην Ουρ.

Σημασία:

Η πρώτη πόλη τών Σουμερίων, και η παραδοσιακή πατρίδα τού Αδάπα (Αδάμ), και τού αγαθού θεού τών υδάτων Ένκι-Έα, τού οποίου διατηρούνται ακόμα ίχνη τού πύργου τού Ναού του.

Αρχή:

Ήταν η πρώτη περιοχή που σχηματίστηκε στη Μεσοποταμία από τις προσχώσεις τών τεσσάρων ποταμών.

Η Εριντού, από απλός οικισμός, χτίστηκε από τους πρώτους Ουμπαϊδινούς, κατά το 5.400 π.Χ., και κατοικείτο τουλάχιστον ως το 3.600 π.Χ.

Έκταση:

Την περίοδο Ουμπαϊντ, είχε έκταση 100 στρεμμάτων.

Πληθυσμός:

Έφθασε 4.000 κατοίκους.

Θρησκεία:

Από την αρχή λατρευόταν ο Ενκί, (Θεός τής γης και τών γλυκών υδάτων), όπως φαίνεται από τα λείψανα ψαριών στον πρώτο τους ναό, ακόμα και πολύ πριν υπάρξουν γραπτά κείμενα.

Ιστιοπλοϊα:

Πρόπλασμα που βρέθηκε σε τάφο τών τελευταίων Ουμπαϊντινών χρόνων στην Εριντού, αντιπροσωπεύει το αρχαιότερο γνωστό ιστιοφόρο.

Περίοδος Ουμπαϊντ:

Η Εριντού δεν έχει άλλες τεχνοτροπίες κεραμικής αρχαιότερες ή σύγχρονες με την Ουμπαϊντ, αλλά μόνο μεταγενέστερες.

 

Στρωματογραφία

Κάτω από 17 μεταγενέστερα στρώματα, στο στρώμα ΧVI ανακαλύφθηκε ο αρχαιότερος Ναός, λίγο μετά το 5.000 π.Χ., αφιερωμένος στον Ενκί τον θεό τών υδάτων. Είχε ένα απλό ιερό με μία αίθουσα και διακοσμημένη πρόσοψη. Το λατρευτικό ιερό, ήταν 4Χ4 μέτρα, με τριμερή διάρθρωση - χώρο εισόδου (προθάλαμο), κυρίως ναό και ιερό χώρο, βωμό και τράπεζα προσφορών - σχήμα που διατηρήθηκε κατά βάσιν αναλλοίωτο και στους μεταγενέστερους ναούς τής Μεσοποταμίας. (Κόρπους Νο 5: σ. 44).

Έξω από τους περιβόλους τού ναού βρισκόταν το νεκροταφείο, αποτελούμενο από απλούς τετράγωνους τάφους επενδεδυμένους με λασπότουβλα. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απουσιάζουν ταφές πολυτελώς κτερισμένες, υποδηλώνει εμμέσως την απουσία κοινωνικής διαστρωμάτωσης. (Κόρπους Νο 5: σ. 44).

Τουλάχιστον δεκαέξι αλλεπάληλα λείψανα ναών ανήκαν και αυτά στην περίοδο Ουμπαϊντ.

Στο στρώμα VΙΙ, κτίστηκε ένας άλλος ναός αφιερωμένος στον Ενκί, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τον τύπο τών Σουμεριακών ναών, με πολύθυρες αίθουσες, χαρακτηριστική τάξη και μικρές διαστάσεις. Η τοποθέτηση τού ναου VΙΙ τής Εριντού πάνω σε εξέδρα, (πιθανόν λόγω αρχαιοτέρων μπάζων, ή πλημμυρών, ή για να φαίνεται από μακρυά), αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό που θα υιοθετηθεί από όλη τη μεταγενέστερη θρησκευτική αρχιτεκτονική τών Σουμερίων. (Κόρπους Νο 5: σ. 45).

 

Γενική βιβλιογραφία

Ιστορία Α΄ Λυκείου σελ. 18, έκδ. 1992.

Ιστορία τής ανθρωπότητας τής Ουνέσκο, Τόμος 1, σελ. 205,328,307.

Παγκόσμια Ιστορία Τάιμ Λάιφ, Τόμος 1, σελ. 104.

 

Άλλα σχετικά άρθρα μας: Η ανάδυση της Μεσοποταμίας από το νερό <> Οι τέσσερις κουλτούρες της εποχής του Αδάμ <> Κατάγεται η Ανθρωπότητα από την Εδέμ της Μεσοποταμίας ή από την Αφρική;