Πώς  γίνεται η δενδροχρονολόγηση

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Χρονολογήσεις

Τα δένδρα είναι ζωντανά βιβλία ιστορίας

Μπορεί οι Δημιουργιστές να μη θέλουν να παραδεχθούν τις μεθόδους χρονολόγησης, όμως τα δένδρα παρέχουν απόδειξη για την ορθότητα των μεθόδων χρονολόγησης.

.

Τα δένδρα, παρέχουν απόδειξη των περασμένων ετών, και του κλίματος του κάθε έτους, καταγραμμένα στους δακτυλίους τους! Ταυτίζοντας τους όμοιους δακτυλίους γειτονικών δένδρων, βρίσκουμε ποια ακριβώς έτη έζησαν, και μπορούμε έτσι να αναχθούμε πίσω στο παρελθόν, για χιλιάδες χρόνια. Μπορούμε επίσης με τον τρόπο αυτόν, να ελέγξουμε και να επιβεβαιώσουμε τις μετρήσεις άλλων μεθόδων χρονολόγησης, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι σωστές!

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε ένα μικρό άρθρο του Ανδρέα Παπαδόπουλου, από το περιοδικό Νάσιοναλ Τζεογκράφικ (5ος τόμος Νο 1), του Ιουλίου 2000:

Η ιστορία ενός δέντρου

Οι δακτύλιοι που σχηματίζονται στους κορμούς των δέντρων αποτελούν έναν αξιόπιστο καταγραφέα των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των ανθρώπινων επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον. Η χρονολόγηση των δακτυλίων, σε συνδυασμό με την εμφάνιση οπτικών χαρακτηριστικών του ξύλου (πλάτος ετήσιων δακτυλίων, μεταχρωματισμοί, εμφάνιση τραυματικών ιστών και ανωμαλιών), μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό παρελθόντων κλιματικών ή άλλων γεγονότων, που επηρέασαν την αύξηση του δέντρου.

Στη φωτογραφία φαίνεται εγκάρσια τομή χαλέπιου πεύκης (Pinus halepensis Mill) της Β. Εύβοιας, που υλοτομήθηκε το 1997 σε ηλικία 76 ετών, αφού ρητινεύτηκε έντονα σε τρία διαφορετικά μέτωπα, διαφορετικές χρονιές. Από τη δενδροχρονολογική ανάλυση της τομής φαίνεται, μεταξύ άλλων, ο χαρακτηριστικός λεπτός δακτύλιος του έτους 1977, χρονιάς με έντονη ξηρασία, καθώς και οι διαδοχικές περίοδοι ρητίνευσης με άνοιγμα μετώπων τα έτη 1976,1982 και 1987. Στα σημεία των τομών, λόγω της καταστροφής του ιστού, δεν υπάρχει αύξηση. Τα παρακείμενα τμήματα αυξάνουν, σε μια προσπάθεια του δέντρου να επουλώσει τις πληγές του.

 

Το παράδειγμα του ανωτέρω άρθρου του περιοδικού Νάσιοναλ Τζεογκράφικ, είναι ένα από τα χιλιάδες δένδρα που τίθενται πλάι - πλάι, για να εξιχνιασθούν τα μυστικά του παρελθόντος, χιλιάδες χρόνια πίσω στο παρελθόν!