Η ταξινόμηση των ανθρώπων

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Πίνακες και Σχεδιαγράμματα

Ακόμα και οι άνθρωποι ανήκουν σε κάποια ταξινόμηση μεταξύ των άλλων ζωντανών ειδών της γης

Ορισμένοι νομίζουν ότι ο άνθρωπος είναι "ουρανοκατέβατος". Λες και δεν συγγενεύει με τα άλλα πλάσματα της γης. Αυτό όμως, όχι μόνο δεν συμβιβάζεται με τη Χριστιανική πίστη, που πιστεύει στη συγγένεια της κτίσης με τον άνθρωπο, αλλά και με τις επιστημονικές αποδείξεις.

 

Στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να δείτε πώς ταξινομείται ο άνθρωπος ανάμεσα στα άλλα είδη του πλανήτη μας. Θα διαπιστώσετε, ότι αν εξαιρέσουμε την κατ' εικόνα του Θεού δημιουργία του στον πνευματικό τομέα, στην βιολογική του προέλευση δεν διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα πλάσματα:

Ο ανωτέρω πίνακας, έχει ληφθεί από τον "Άτλα των Επιστημών" Νο 17 με θέμα την Οικολογία, (της Τράπεζας Μαρφίν Εγνατία), που διανεμήθηκε με την εφημερίδα Καθημερινή του Σαββάτου, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2009.