Τα είδη των ζώων της γης σήμερα

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Πίνακες και Σχεδιαγράμματα

Σήμερα ζουν ελάχιστα είδη, από όσα έζησαν στη γη, από την αρχή της ιστορίας της

Αν και σήμερα ζουν ελάχιστα από τα είδη που έπλασε ο Θεός, δεν παύουμε να τα μειώνουμε ακόμα περισσότερο, βλάπτοντας το περιβάλλον τους.

 

Ο ακόλουθος πίνακας, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Illustrated Νο 7 του Οκτωβρίου 2005, (σελ. 32), είναι χαρακτηριστικός και χρήσιμος: