Τα Ελικοφόρα Βακτήρια και ο Ευφυής Σχεδιασμός

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Δημιουργισμός

Η ύπαρξη Δημιουργού που έπλασε τα πάντα, δεν είναι αποδείξιμη, με φυσικά επιστημονικά μέσα, όπως ισχυρίζεται ο Ευφυής Σχεδιασμός

Ο ισχυρισμός τών Δημιουργιστών, ότι η δημιουργία τών Ελικοφόρων Βακτηριδίων είναι δυνατόν να αποτελέσει "απόδειξη" τής ύπαρξης ενός Ευφυούς Σχεδιαστή, ή ότι δεν είναι δυνατόν να τα "μαστίγιά" τους να υπήρχαν σε ημιτελή λειτουργική μορφή, προσκρούει στο γεγονός, ότι οι ίδιες πρωτεϊνες που παίρνουν μέρος στη συγκεκριμένη λειτουργία, επιτελούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και άλλες λειτουργίες, (π.χ. τού μεταβολισμού), ώστε να είναι πράγματι δυνατόν, να υπάρχουν τα μαστίγια και σε ημιτελή μορφή, όσον αφορά την κινητική τους λειτουργία! Γιατί στις άλλες τους εφαρμογές, είναι εντελώς λειτουργικά.

.

Ο Ευφυής Σχεδιασμός, σε μια σύγχρονη προσπάθεια να αποδείξει την ύπαρξη τού Θεού, με επιστημονικά μέσα, (κάτι άτοπο και αντιχριστιανικό, γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται, και δεν ανακαλύπτεται και που ως εξωσυμπαντικός δεν αποδεικνύεται με φυσικά μέσα), επιχειρηματολογούν σχετικά με παραδείγματα οργανισμών και οργάνων στη φύση, τών οποίων η κατασκευή είναι τόσο περίπλοκη, που (κατά τη γνώμη τους), δεν μπορεί να είναι προϊόν εξέλιξης, παρά μόνο να κατασκευάσθηκαν ακριβώς όπως είναι σήμερα!

Βεβαίως και μόνο η αποδοχή ενός Νοήμονος Σχεδιαστή, είναι αρκετή για να αυτο-αναιρέσει το ίδιο το επιχείρημα, γιατί αν υπάρχει πράγματι Νοήμων Σχεδιαστής, μπορεί κάλλιστα να ανεχθεί ένα ημιτελές όργανο, καθώς αυτό βαίνει προς τον σκοπό της τελείωσής του, από την εξελικτική διαδικασία την οποία ο Ίδιος δημιούργησε, και που ως Παντογνώστης, γνωρίζει ότι θα ολοκληρωθεί σε κάποιον απόγονο τού ημιτελούς αυτού πλάσματος. Γιατί εάν υπάρχει ένας άχρονος και Νοήμων Σχεδιαστής, (και βεβαίως υπάρχει), τίποτα δεν τον εμποδίζει να δημιουργήσει τα όντα δια της Εξελίξεως, όσο χρόνο και αν χρειασθεί αυτό!

Ένα παράδειγμα λοιπόν τού επιχειρήματος αυτού, συναντάμε στο ακόλουθο Δημιουργιστικό κειμενάκι:

"Η μη ελαττώσιμη πολυπλοκότητα (irreducible complexity)

Ένας βιολογικός μηχανισμός εμφανίζει μη ελαττώσιμη πολυπλοκότητα, όταν οποιαδήποτε απομείωση της πολυπλοκότητας του (δηλαδή οποιαδήποτε αφαίρεση ενός από τα στοιχεία που τον αποτελούν) οδηγεί σε πλήρη απώλεια της λειτουργικότητας του.

Ένα παράδειγμα βιολογικού μηχανισμού με μη ελαττώσιμη πολυπλοκότητα είναι το μαστίγιο των βακτηριδίων [Voet, D., Voet, J.G. (1995), Biochemistry, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, p. 1259-1260]. Το μαστίγιο είναι μια περιστροφική προπέλα, την οποία κάποια βακτηρίδια χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση τους εντός υγρών. Αποτελείται από τα εξής (κύρια) στοιχεία: Το καθ΄αυτό μαστίγιο που περιστρέφεται εντός του νερού, έναν μοριακό κινητήρα που περιστρέφει το μαστίγιο, έναν αρθρωτό σύνδεσμο που συνδέει το μαστίγιο με τον κινητήρα και έναν στάτορα που κρατάει τον κινητήρα στη θέση του. Αν αφαιρέσουμε ένα οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία, ο μηχανισμός παύει εντελώς να λειτουργεί.

Ένας μηχανισμός που εμφανίζει μη ελαττώσιμη πολυπλοκότητα είναι αδύνατο να εξελιχθεί σταδιακά με δαρβινικό τρόπο (τυχαίες μεταλλάξεις - φυσική επιλογή). Πράγματι, οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο της εξέλιξης του μηχανισμού, ακόμα και αν προκύψει από τυχαίες μεταλλάξεις, δεν μπορεί να επιλεγεί από τη φυσική επιλογή, επειδή δεν έχει καμία λειτουργικότητα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 50% του μαστιγίου δε βελτιώνει ούτε στο ελάχιστο την ικανότητα του βακτηριδίου να κολυμπάει και, επομένως, το μαστίγιο δεν μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά, αλλά πρέπει να προκύψει σαν ολότητα από τις τυχαίες μεταλλάξεις (κάτι που είναι αστρονομικά απίθανο να συμβεί)".

Και επί τού θέματος αυτού όμως, η Εξελικτική θεωρία έχει δώσει απάντηση. το περιοδικό Science Illustrated Μαρτίου 2008, (σελ. 56), απαντάει τα εξής:

"Ένας από τους θεωρητικούς του Ευφυούς Σχεδιασμού, ο Αμερικανός βιοχημικός Michael Behe θεωρεί ότι για ορισμένες Βιολογικές δομές -όπως το ελικοειδές μαστίγιο σε ορισμένα βακτήρια- είναι αδύνατον να συλλάβει κανείς μια απλούστερη, εξελικτικά προγενέστερη μορφή τους που θα μπορούσε να είναι λειτουργική. Όπως ακριβώς μια μισή ποντικοπαγίδα είναι άχρηστη -η πολυπλοκότητά της είναι μη απλουστεύσιμη-, ο Behe θεωρεί ότι είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς χρηστικές ενδιάμεσες εξελικτικές μορφές του ελικοειδούς μαστιγίου. Κατά συνέπεια, οι υποστηρικτές του ΕΣ πιστεύουν ότι τέτοιου είδους βιολογικές δομές -όπως και άλλες που επικαλούνται, π.χ., το DNA ή το ανοσοποιητικό σύστημα- θα πρέπει να σχεδιάστηκαν στην ολοκληρωμένη τους μορφή.

Όλως παραδόξως ο Κάρολος Δαρβίνος είχε προβλέψει στο έργο του «Η καταγωγή των ειδών» μια τέτοια επίθεση κατά της θεωρίας του και έγραφε χαρακτηριστικά: «Αν μπορούσε να αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας σύνθετος οργανισμός που δε δημιουργήθηκε μέσα από άπειρες, διαδοχικές, ανεπαίσθητες τροποποιήσεις, τότε η θεωρία μου θα κατέρρεε». Αλλά ο Δαρβίνος εννοεί εδώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός και ότι θα έπρεπε κανείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στην εξαγωγή ενός τέτοιου συμπεράσματος.

Ο ισχυρισμός περί της μη απλουστεύσιμης πολυπλοκότητας του ελικοειδούς μαστιγίου, έχει απαντηθεί από πολλούς επιστήμονες, μεταξύ άλλων με το επιχείρημα ότι τα ενδιάμεσα στάδια -που για τον Behe είναι αδιανόητα- δεν είναι υποχρεωτικό να αφορούν, π.χ. ένα μισό μαστίγιο.

Στη Βιολογία υπάρχει μια μακρά σειρά σχετικών παραδειγμάτων ευελιξίας. Ένα από αυτά αφορά τον λεγόμενο κύκλο του Κρεμπς, μια χημική διαδικασία που σχετίζεται με το μεταβολισμό. Έχει αποδειχθεί ότι οι μεμονωμένες πρωτεΐνες που παίρνουν μέρος στη διαδικασία, επιτελούν και άλλες λειτουργίες".

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι Δημιουργιστές, είναι ότι η ύπαρξη τού Θεού ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ με φυσικούς και επιστημονικούς τρόπους, αφήνοντας έτσι ελεύθερο τον άνθρωπο να δείξει την προαίρεσή του. Η ύπαρξη τού Θεού είναι κάτι εμφανές στην κτίση Του, όχι όμως αποδείξιμο! Και κάποιοι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν την ελευθερία αυτή για να Τον απορρίψουν, κλείνοντας στα μάτια στην εμφανέστατη (αν και όχι αποδείξιμη) ύπαρξη ΣΚΟΠΟΥ και ΛΟΓΟΥ στην ύπαρξη τών κτισμάτων. Η κακή τους προαίρεση θα τους ωθήσει στο "σβήσιμο" τού Θεού από τη ζωή τους, κάτι που ο Θεός σέβεται.

Παράλληλα όμως, για τους κληρονόμους τής Βασιλείας, γι' αυτούς που η καρδιά τους αναζητάει τον Λόγο, (τον μοναδικό Λόγο) ύπαρξης, και τον αληθινό σκοπό τής ζωής, "τα αόρατα τού Θεού νοούνται απ' αρχής κόσμου, δια τών ποιημάτων, ώστε να γίνει εμφανής η άναρχη δύναμή Του και η Θειότης Του" (Ρωμαίους 1/α: 20).

Γι' αυτό και στην επιφάνεια τού Κυρίου μας, οι αρνητές Του θα είναι αναπολόγητοι, όχι επειδή δεν πείσθηκαν με αποδείξεις και με το μυαλό, αλλά επειδή δεν Τον επιθύμησε, δεν Τον αγάπησε, και γι' αυτό και δεν Τον αντιλήφθηκε η προαίρεση τής καρδιάς τους!