Η κατασκευή του Ατλαντικού έγινε σε διάστημα εκατομμυρίων ετών

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Γεωλογικά

Η Αγία Γραφή μας λέει το Ποιος έπλασε τα πάντα, αλλά η Επιστήμη μας λέει το Πώς τα έπλασε.

Η επιστήμη της Γεωλογίας, όχι μόνο έκανε δυνατό να κατανοήσουμε τον τρόπο που κατασκεύασε ο Θεός τους ωκεανούς, αλλά και να μετρήσουμε τη διάρκεια της κατασκευής τους.

.

Ο ρυθμός και η ταχύτητα απομάκρυνσης των ηπείρων, είναι μετρημένη από την επιστήμη της Γεωλογίας. Και τα βαθυσκάφη που  ερευνούν τον πυθμένα των θαλασσών και των ωκεανών, έχουν καταγράψει όλη τη γεωλογική δραστηριότητα του πυθμένα τους. Έτσι λοιπόν, έχει καταστεί δυνατό να μετρηθεί ο χρόνος και ο ρυθμός κατασκευής των ωκεανών, οι οποίοι φυσικά δεν έπαψαν ακόμα να μεταβάλλονται, καθώς οι ήπειροι συνεχίζουν να μετακινούνται πάνω στις τεκτονικές πλάκες. Και φυσικά ο χρόνος αυτός, είναι εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή ασύγκριτα περισσότερος, απ' ό,τι ισχυρίζονται οι Δημιουργιστές.

Από το περιοδικό Science Illustrated Νο 19, Οκτωβρίου 2006, σελ. 77, παραθέτουμε την ακόλουθη εικόνα, που δείχνει τον τρόπο και το χρόνο που χρειάσθηκε ο Ατλαντικός Ωκεανός να δημιουργηθούν, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις.