Σύγχρονη μέθοδος αποκωδικοποίησης του DNA

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Γενετική

Δεν είναι μακριά η εποχή που με απλό, γρήγορο και φθηνό τρόπο, το DNA θα διαβάζεται σαν βιβλίο

Η ιστοσελίδα μας κάνει πολύ συχνά λόγο στα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την εξέλιξη. Πώς όμως γίνεται αυτή η αποκωδικοποίηση με τις σύγχρονες μεθόδους; Στο ερώτημα αυτό απαντάει το παρόν άρθρο:

.

Το ακόλουθο διάγραμμα, παρμένο από τη σελίδα 28 του περιοδικού Science Illustrated Νο 30 Σεπτεμβρίου 2007, μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε χονδρικές γραμμές, πώς περίπου γίνεται πλέον η αποκωδικοποίηση του DNA: