Προσδιορισμός καταγωγής από τους πολυμοφρισμούς Alu

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Γενετική

Στο DNA μας υπάρχουν πολλοί μάρτυρες για την καταγωγή των λαών

Σε προηγούμενο άρθρο, δείξαμε πώς αποδεικνύεται η καταγωγή του ανθρώπου από την Αφρική, μέσω των μιτοχονδρίων και του χρωμοσώματος του φύλου. Εδώ θα δούμε έναν ακόμα τρόπο, μέσω του οποίου μαρτυρείται η καταγωγή των φυλών. Γιατί όλα είναι γραμμένα στον γενετικό μας κώδικα, και αφού πλέον μπορούμε να τον διαβάσουμε, κανείς Δημιουργιστής δεν δικαιολογείται να πει ότι "δεν υπάρχουν αποδείξεις για την καταγωγή μας"! Κυρίως γιατί οι αποδείξεις είναι πλέον πολλαπλές!

.

Στο περιοδικό Scientific American Μαρτίου 2004, υπάρχει στη σελίδα 28 ένα πλαίσιο, με ένα διάγραμμα, που εξηγεί με λίγα λόγια το πώς είναι δυνατόν να εντοπισθεί η καταγωγή ενός ανθρώπου, από τη μελέτη των γενετικών μεταλλάξεων που έχει υποστεί η δική του γενετική ομάδα, μέσω κάποιων περιοχών του DNA που ονομάζονται Alu. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε το πλαίσιο και το διάγραμμα, με το πώς εντοπίζονται γεωγραφικά, κάποιες τέτοιες ενδεικτικές μεταλλάξεις:

Η ανθρώπινη γενετική ποικιλότητα

Οι ερευνητές, για να προσδιορίσουν εάν οι διάφοροι πληθυσμοί σχετίζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιούν μικρά τμήματα του DNA που ονομάζονται πολυμορφισμοί Αlu. Τα Αlu δεν έχουν κάποια γνωστή λειτουργία, όμως αντιγράφονται και εντίθενται τυχαία σε διάφορες θέσεις του γονιδιώματας του ατόμου. Επειδή τα Αlu που έχουν εισχωρήσει παλαιότερα δεν αποκόπτονται, τα πρότυπά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα σύγκρισης για να εκτιμηθεί πόσο συγγενεύουν γενετικά δύο άτομα —και, κατά μέσο όρο, δύο πληθυσμοί. Για παράδειγμα, ένας πολυμορφισμός Αlu στο χρωμόσωμα 1 εμφανίζεται σχεδόν στο 95% των Νοτιοαφρικανών που συμμετείχαν στην έρευνα, στο 75% των Ευρωπαίων και των Βορειοαφρικανών και στο 60% των Ασιατών, ενώ έναν διαφορετικό πολυμορφισμό Αlu στα χρωμόσωμα 7 τον φέρνουν κατά προσέγγιση το 5% περίπου των Νοτιοαφρικανών, το 50% των Ευρωπαίων και των Βορειοαφρικανών και το 50% των Ασιατών.

Να σημειωθεί ότι μερικά άτομα έφεραν και τους δύο πολυμορφισμούς. Κανένας από τους πολυμορφισμούς δεν μπορεί, από μόνος του, να χρησιμεύσει στη διάκριση όλων των μελών μιας από τις βασικές ανθρώπινες ομάδες από όλα τα μέλη μιας άλλης ομάδας. Όμως, αναλύοντας εκατοντάδες από αυτούς τους πολυμορφισμούς, οι επιστήμονες μπορούν να ομαδοποιήσουν άτομα προερχόμενα από διαφορετικές περιοχές με βάση το γενετικό τους προφίλ.

Η ίδια αυτή μέθοδος που περιγράφει το περιοδικό Σαϊεντίφικ Αμέρικαν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τους σημερινούς ανθρώπους, αλλά για κάθε σκελετό από τον οποίο μπορεί να αφαιρεθεί DNA, και να εντοπισθεί με απόλυτη ακρίβεια όλη η ιστορία της καταγωγής των πληθυσμών, όπως συνέβη και με τις νεότερες μεθόδους που αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο.

Κανείς Δημιουργιστής δεν είναι πλέον δικαιολογημένος, να λέει: "δεν υπάρχουν αποδείξεις". Γιατί ο Θεός κατέγραψε την εξελισσόμενη ιστορία της ανθρωπότητας, στα ίδια μας τα γονίδια, και έφθασε ο καιρός που τα διαβάζουμε! Γιατί έργο του Θεού δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή. Αλλά έργο του Θεού είναι και ο γενετικός μας κώδικας. Και το να αρνείται κανείς τα πορίσματα της ανάγνωσης αυτού του Θεόδοτου βιβλίου του DNA, μοιάζει σαν να αρνείται τα πορίσματα της ανάγνωσης της Αγίας Γραφής!

Η κτίση όλη "διηγείται δόξαν Θεού". Ποιος πιστός άνθρωπος θα αρνηθεί το Θεόδοτο βιβλίο του DNA;