Μετάλλαξη από γλίστρημα αλληλουχίας DNA

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Εξελικτική πορεία

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μεταλλάξεων

Η Εξέλιξη δημιουργείται από μεταλλάξεις. Και οι μεταλλάξεις γίνονται με διάφορους τρόπους. Εδώ θα δούμε τον τρόπο μεταλλάξεων, με μικροδορυφόρους DNA. Οι μεταλλάξεις που δημιουργούν την Εξέλιξη των ειδών, είναι όχι απλώς υπαρκτές, αλλά και απόλυτα εξακριβωμένες, και μάλιστα αναλυμένοι και αρκετοί διαφορετικοί τρόποι που συμβαίνουν. Το ακόλουθο άρθρο, είναι παρμένο από το περιοδικό Σαϊεντίφικ Αμέρικαν του Φεβρουαρίου 1999, σελίδα 114.

.

Η ακόλουθη εικόνα, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει η μετάλλαξη:

Κατά τη διάρκεια του διπλασιασμού του DNA (α), μια ομάδα ενζύμων που ονομάζονται DNA-πολυμεράσες ανοίγει την αρχική (γονική) έλικα του DNA και αντιγράφει και τις δύο αλυσίδες. Ένα από αυτά τα δύο αντίγραφα πρέπει να συντεθεί κομμάτι-κομμάτι. Το σύστημα της πολυμεράσης συνθέτει ένα μικρό κομμάτι DNA, χρησιμοποιώντας ως εκκινητή ένα μικρό τμήμα RNA. Στη συνέχεια "αναπηδά" μπροστά και συνθέτει ένα δεύτερο, μικρό κομμάτι DNA.

Όταν η DNA πολυμεράση τελειώσει και το δεύτερο κομμάτι, ο RNA-εκκινητής απομακρύνεται και τα δύο αυτά κομμάτια του DNA συνδέονται.

Αύξηση του αριθμού των επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών των μικροδορυφόρων (β) συμβαίνει όταν η καινούργια αλυσίδα γλιστρά κατά μια επαναλαμβανόμενη αλληλουχία επάνω στην παλιά αλυσίδα-καλούπι, οπότε "εξαναγκάζει" την DNΑ-πολυμεράση να προσθέσει μια επιπλέον επαναλαμβανόμενη αλληλουχία στη νέα αλυσίδα ώστε να "κλείσει" το κενό που δημιουργείται.

Ελάττωση (γ) παρατηρείται όταν γλιστρά η αρχική αλυσίδα, οπότε επανορθωτικά ένζυμα απομακρύνουν την "πλεονάζουσα" επαναλαμβανόμενη αλληλουχία.