Τα δόντια των φυτοφάγων μας δείχνουν το αρχαίο κλίμα και τη βλάστηση

Εξελικτική Δημιουργία
Κεντρική Σελίδα   Απολιθώματα

Όλα έχουν μία αιτία. Και οι αιτίες συχνά γίνονται αντιληπτές από το αποτέλεσμα.

Το κλίμα επηρεάζει τη βλάστηση ενός τόπου, και η βλάστηση επηρεάζει την εξέλιξη των ζώων δια της φυσικής επιλογής. Παρατηρώντας λοιπόν τα απολιθώματα των αρχαίων ζώων, κατανοούμε το περιβάλλον στο οποίο έζησαν.

.

Το περιοδικό Scientific American Ιουνίου 2007, στη σελίδα 71, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, για τα δόντια των αρχαίων φυτοφάγων ζώων, και πώς αυτά αποκαλύπτουν το κλίμα του παρελθόντος. Για όσους νομίζουν ότι η αποκρυπτογράφηση του παρελθόντος, από τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, είναι αδύνατη, στη συνέχεια, από το τεύχος αυτό, παρουσιάζουμε μία εικόνα, που δείχνει τον τρόπο και τα τεκμήρια που οδηγούν σε τέτοιου είδους διαπιστώσεις: